Održana 15. sjednica Upravnog odbora LAG-a

Dana 06. prosinca 2017. održana je 15. sjednica Upravnog odbora LAG-a „Sjeverna Istra“.

Sjednica je bila od posebne važnosti pošto je u tijeku priprema procesa objave LAG-natječaja. Naime, LAG „Sjeverna Istra“ će u 2018. godini započeti s objavom natječaja za dodjelu sredstava za nositelje projekata sa svog teritorijalnog područja.

Podsjećamo, LAG „Sjeverna Istra“ ima izrađenu i od Ministarstva poljoprivrede odobrenu Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014. – 2020. Od 2018. kreće priprema i objava LAG-natječaja za nositelje projekata s područja koje LAG pokriva. LAG će biti zadužen za provedbu administrativne kontrole pristiglih projekata, ocjenjivanje i donošenje odluke o odabiru ili odbijanju projekata. Odabrane projekte slat će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na daljnju kontrolu nakon koje će Agencija donijeti odluku o dodjeli sredstava ili odluku o odbijanju projekta. LAG će zajedno s Agencijom za plaćanja pratiti provedbu projekata, izlazit će na teren i vršiti redovite kontrole.

S obzirom na gore navedeno te u svjetlu pripreme internih procedura za objavu LAG-natječaja održana je sjednica Upravnog odbora LAG-a i donesena odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategija LAG-a te odluka o usvajanju izmjene Plana provedbe LRS. Radi se o izmjenama koje su inicirane od strane Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja te su nužne uslijed usklađivanja s odobrenim iznosom za provedbu LRS-a. Također, raspravljena je i donesena odluka o usvajanju dokumenta Opće odredbe o postupku odabira projekata na razini LAG-a te dokumenta Procedura zaprimanja dokumentacije nastale u postupku odabira projekata na razini LAG-a. Naime, LAG „Sjeverna Istra“ je izradio interni akt za proces odabira projekata kako bi se prijaviteljima pojasnio cijeli postupak prijave na LAG-natječaj. Uz to, potrebno je imati izrađenu internu proceduru za zaprimanje dokumentacije pristigle na LAG-natječaje.

Osim navedenih točaka dnevnog reda koje su bile striktno vezane za proces provedbe LAG-natječaja, na sjednici je raspravljena i donesena odluka o upisu u evidenciju članstva petero novih članova, odluka o prijedlogu razrješavanja dužnosti dva člana Upravnog odbora te odluka o prijedlogu dva nova člana. Također, raspravljena je i donesena odluka o visini i načinu plaćanja članarina za 2018. godinu, odluka o usvajanju Plana rada LAG-a za 2018. godinu i odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu.

Sve će se odluke dodatno raspraviti i potvrditi na sjednici Skupštine LAG-a.

Uskoro očekujte daljnje informacije o vremenu i mjestu održavanje sjednice Skupštine LAG-a „Sjeverna Istra“.