ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A

Dana 20.05.2019. godine u Sportskoj dvorani Novigrad je održana Izborna sjednica Skupštine LAG-a. Skupština je birala nove članove Upravnog odbora. Izabrani su relevantni predstavnici različitih socio-ekonomskih interesnih skupina kako slijedi:

1. Predstavnici javne interesne skupine:
a) Grad Novigrad – Cittanova, predstavnik Anteo Milos, Predsjednik LAG-a
b) Grad Buzet, predstavnik Siniša Žulić, Dopredsjednik LAG-a
c) Grad Umag – Città di Umago, predstavnica Ilirjana Croata Medur

2. Predstavnici gospodarske interesne skupine:
a) Valde bene d.o.o., predstavnica Sabina Antonac
b) OPG Goran Gardoš, predstavnik Goran Gardoš
c) Cocolo vina, predstavnica Sandra Kokolo
d) Laguna Novigrad d.d., predstavnica Valentina Pilko
e) OPG Livija Visintin, predstavnik Dean Visintin

3. Predstavnici civilne interesne skupine:
a) Zajednica Talijana Livade-Gradinje, predstavnica Irina Štokovac
b) Brdsko-biciklistički klub Grožnjan, predstavnik William Vigini
c) Loreta Zlatar
d) Jadranka Radojković
e) David Mejak

Čestitamo svima!

Osim izbora novih članova Upravnog odbora Skupština je usvojila i važnu odluku za potencijalne prijavitelje na LAG-natječaje, a to je izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Po odluci Skupštine, LAG je povećao alokaciju sredstava za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ budući je na natječaj pristiglo više prijava od planiranih. Također, odlučeno je kako će se do kraja ove financijske perspektive objaviti još dva LAG-natječaja:

– LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 449.088,00 HRK (4 projektne prijave)

– LAG-natječaj za tip operacije 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 748.480,00 HRK (2 projektne prijave).

 

Novi Indikativni plan objave LAG-natječaja očekujte uskoro…