Održana radionica za LAG-ove u Vukovaru

Predstavnice LAG-a „Sjeverna Istra“ sudjelovale su na radionici „Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“ za LAG-ove koje je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Mreže za ruralni razvoj u suorganizaciji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Radionica je održana 9. i 10. studenog u Vukovaru.

Na radionici su sudjelovali predstavnici 52 od 54 odobrena LAG-a te predstavnici krovnih udruga LAG-ova (Hrvatska mreža za ruralni razvoj, LEADER mreža Hrvatske i Mreža za održivi razvoj Hrvatske), a ukupno je bilo 119 sudionika a cilj radionice je bio informiranje i edukacija LAG-ova za pripremu i provedbu LAG natječaja.

Prvi dan radionice otvorio je pomoćnik ministra Krešimir Ivančić, a sudionici su upoznati sa statusom provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Nakon predstavljanja uslijedila je rasprava. Predstavnici LAG-ova su aktivno sudjelovali u raspravi.

Drugi dan radionice je otvorila državna tajnica Marija Vučković, a nastavilo se radno s prezentacijom Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera prilikom provedbe operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice kojeg će LAG-ovi potpisati s Agencijom za plaćanja kako bi provedba LAG-natječaja bila omogućena. Nastavilo se s prezentacijom smjernica za provedbu postupka odabira projekata te načinom i postupkom podnošenja izmjena/usklađivanja lokalnih razvojnih strategija.
U nastavku drugog dana radionice radilo se u grupama gdje su sudionici raspravljali o problemima i predlagali rješenja za sljedeće teme: izmjene/usklađivanje lokalne razvojne strategije, LAG-natječaje i projekte suradnje te za poboljšanje komunikacije. Predstavnice LAG-a „Sjeverna Istra“ sudjelovale su na radionicama izmjene/usklađivanje LRS-a i LAG-natječaj.

Tijekom drugog dana je provedena i anketa putem izravne platforme za upite (www.sli.do.com ) u vezi s vremenskim razdobljem planiranja podnošenja izmjena/usklađivanja LRS, planirane objave prvih LAG-natječaja te planiranog početka pripreme/provedbe projekta suradnje.
Nakon rada u grupama uslijedilo je predstavljanje zaključaka rada u grupama i zatvaranje radionice

U narednom razdoblju očekuju se komentari odnosno prijedlozi LAG-ova na Sporazum i Smjernice te završavanje ovih dokumenata te se planira u što kraćem roku potpisati Sporazume između Agencije za plaćanja i odabranih LAG-ova čime će se stvoriti preduvjeti za objavu LAG natječaja.

Organizacija radionice je sufinancirana sredstvima iz Mjere 20 – Tehnička pomoć.

Nekoliko fotografija s radionice: