Održana sjednica Upravnog odbora LAG-a

Dana 27. rujna 2018. godine održana je sjednica Upravnog odbora LAG-a na kojoj su usvojena polugodišnja izvješća o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. Članove se informiralo o implementiranim aktivnostima u razdoblju od 01.07. do 15.09.2018. te su im se predstavile planirane aktivnosti projekta suradnje istarskih LAG-ova „Domaće od malih nogu“. Budući je natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“ objavljen krajem lipnja 2018. godine, LAG „Sjeverna Istra“ intenzivno radi na pripremi aktivnosti koje će provoditi na svom LAG-području, kao i na samoj prijavi projekta koja je planirana za studeni/prosinac.