Održana sjednica Upravnog odbora LAG-a

Dana 07.09. s početkom u 16:30 sati, održana je sjednica Upravnog odbora LAG-a “Sjeverna Istra”.

Na sjednici su se donijele odluke o usvajanju Polugodišnjeg  izvješća o radu LAG-a te Polugodišnji financijski izvještaj LAG-a za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.