Održane prezentacije 3. LAG-natječaja!

Održane su dvije radionice s ciljem prezentacije 3. LAG-natječaja, odnosno LAG-natječaja za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”, i to 12.02.2019. u Buzetu te 13.02.2019. u Brtonigli.

Sudionicima je na samom početku prezentacija pojašnjen cilj natječaja, odnosno povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Naglašeno je kako ovaj tip operacije svakako pridonosi povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućuje modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta.

Prešlo se zatim na najniža i najvišu vrijednost potpore po projektu koje iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivost nositelja projekta i prihvatljivost projektnih troškova razrađeni su u detalje kako bi se sudionicima što više razjasnila prihvatljivost njihovih projektnih ideja kao i njih kao korisnika.

Sudionici su aktivno sudjelovali za vrijeme radionica, postavljali pitanja te iznosili svoje nedoumice vezane za sam natječaj kao i za proces prijave na LAG-natječaj, koji im je također pojašnjen za vrijeme prezentacije.