ODRŽANE RADIONICE POVODOM PREDSTAVLJANJA LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4. U BUZETU I UMAGU

Dana 28. kolovoza 2018. u Buzetu i 29. kolovoza 2018. u Umagu održane su radionice povodom predstavljanja LAG-natječaja za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Cilj radionica bio je upoznati potencijalne prijavitelje s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekata i samog projekta, prihvatljivim aktivnostima, kriterijima odabira i drugim važnim odrednicama LAG-natječaja.

Djelatnice LAG-a su predstavile predmet i svrhu objavljenog LAG-natječaja, uvjete prihvatljivosti nositelja projekta i samog projekta, prihvatljive aktivnosti, troškove te su se dodatno pojasnili kriteriji odabira i način bodovanja. Na kraju prvog dijela radionice zajedno sa sudionicima analizirao se prijavni obrazac, obrazac plana nabave te opis projekta. U drugom dijelu radionice se predstavio kompletan postupak dodjele sredstava te je naglašeno da se isti provodi na dvije razine – na LAG-razini gdje se donose odluke o odabiru/odbijanju projekta te na razini Agencije za plaćanja gdje se donose odluke o dodjeli sredstava/odbijanju zahtjeva za potporu. Na LAG-razini se provodi zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za potporu, njihova administrativna kontrola i ocjenjivanje, donošenje odluka od strane Upravnog odbora te se rješavaju prigovori. Na razini Agencije za plaćanja se provodi kontrola rada LAG-a, sklapaju se ugovori o sufinanciranju za pozitivan prvi dio zahtjeva za potporu te se donose odluke o dodjeli sredstava/odbijanju zahtjeva za potporu.

Na samom kraju radionica uslijedila je rasprava sa sudionicima o njihovim projektnim idejama. Razgovaralo se o rekonstrukciji prostorija udruge „Društvo naša djeca“, o izgradnji sportskog igrališta, rekonstrukciji vatrogasnog doma, društvenog doma te o opremanju Pučkog otvorenog učilišta.

Održavanje radionica dio je animacijskih aktivnosti u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS). Aktivnost se odvija u okviru podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a sufinancirana je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Cijelu fotogaleriju možete pogledati ovdje.