Održano predstavljanje plana provedbe LAG-natječaja u Bujama!

Dana 08.02.2018. održano je predstavljanje plana provedbe LAG-natječaja za 2018. godinu u Pučkom otvorenom učilištu Buje.

Zainteresirani dionici s područja grada Buja mogli su poslušati sve o procesu odabira projekata na LAG-razini koji će pristići po pojedinom LAG-natječaju. Naime, LAG “Sjeverna Istra” će u 2018. godini započetim s objavom vlastitih LAG-natječaja. Sudionicima su pojašnjeni pojedini tipovi operacija za koje će LAG objaviti natječaje u 2018. godini:

 

  • Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 

KORISNICI: mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2000 i 7999 EUR

VISINA POTPORE: 15000 EUR po korisniku

INTENZITET POTPORE:  do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova

 

 

  • Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

 

KORISNICI: JLS-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, vjerske zajednice, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-ova

VISINA POTPORE: od 15.000 do 20.000 EUR

INTENZITET POTPORE: od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova

 

 

  • Tip operacije 4.1.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

 

KORISNICI: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika za projekte u sektoru voća i povrća veću od 6.000 EUR, u ostalim sektorima veću od 8.000 EUR i proizvođačke organizacije

VISINA POTPORE: od 5.000 do 25.000 EUR

INTENZITET POTPORE: do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za: mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

 

 

  • Tip operacije 16.4.1. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

 

KORISNICI: fizičke i pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova  udruženja, proizvođačke grupe i organizacije, druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici

VISINA POTPORE: od 10.000 do 17.000 EUR

INTENZITET POTPORE: do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova

 

 

U nastavku nekoliko slika s jučerašnjeg predstavljanja: