Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Objavljen je indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini. Sredstva pojedinih tipova operacija Programa već su u potpunosti iskorištena ove godine pa neće biti natječaja za  6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe. Za operaciju 4.1.1. također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

Informacije o natječajima Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, možete pronaći na: ruralnirazvoj.hr.

 

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.