POZIV NA PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3.

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave – članovima LAG-a, poziva sve zainteresirane na predstavljanje LAG-natječaja za Tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. koji je objavljen dana 08. ožujka 2018. godine.

 

 

Sve detalje o predstavljanju LAG-natječaja za tip operacije 6.3. potražite na pozivnici.