Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

U Narodnim novinama, broj 117/2017, objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 6.2.1.:

  • nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata,
  • nabava vozila ili plovila,
  • nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično,
  • aktivnosti pripreme projektne dokumentacije,
  • upravljanja projektom i slično.

Neprihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove studentske domove, barove, objekte jednostavnih usluga nisu prihvatljive u ovoj operaciji.

Prihvatljivi sektori su:

  1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Pravilnik možete pronaći ovdje.