Prvi posjet ulaganju prijavljenom na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.

Dana 21. svibnja 2019. godine djelatnice LAG-a Sjeverna Istra obavile su prvi posjet lokaciji ulaganja za projekt prijavljen na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Naime, radi se o projektu kupnje poljoprivredne mehanizacije, odnosno traktora, kojeg je korisnik prijavio na prvi objavljen LAG-natječaj u 2018. godini.

Jedna od zadaća LAG-a je praćenje projekata odobrenih na LAG-natječaju te posjet lokaciji ulaganja kako bi se utvrdilo stanje provedbe projekta. Djelatnice LAG-a su se stoga uputile na prvi posjet ulaganju te su i više nego uspješno odradile sve što je bilo potrebno za potpunu kontrolu te je utvrđeno kako je korisnik sve odradio po propisima.

Podsjećamo, na prvom LAG-natječaju za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dodijeljena su sredstva za provedbu sveukupno pet projekata na području LAG obuhvata.

U nastavku fotografija prve investicije financirane kroz LAG-natječaj.