Savez Alpe-Jadran objavio godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe-Jadran objavljuje pozivni natječaj za financiranje  projekata iz različitih EU programa i fondova (Europe for Citizens, ERASMUS+, Creative Europe;COSME, EARD,ERDF;ESF…)  s naglaskom na jačanje kohezije u zajednici. Prihvatljiva tematska područja su: umjetnost i kultura, prevencija nepogoda, gospodarstvo, energija i okoliš, jednake mogućnosti, Europa, zdravstvo, visoko obrazovanje,inkluzija, cjeloživotno učenje, ruralni razvoj i etnička baština, sport i turizam.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uz obvezu uključivanja
najmanje tri redovita člana Saveza Alpe-Jadran iz tri različite zemlje. Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska,
Krapinsko-zagorska; austrijske pokrajine Koruška, Štajerska i Gradišće; mađarska županija Vas te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Natječaj je otvoren od 01. do 31. ožujka 2020. godine a više informacija o prijavi potražite ovdje.