U Buzetu održano predstavljanje plana provedbe LAG-natječaja za 2018. godinu

Dana 31.01.2018. s početkom u 18:00 sati u Narodnom domu Grada Buzeta održano je 2. po redu predstavljanje plana provedbe LAG-natječaja za 2018. godinu.

Predstavljanje je bilo namijenjeno svim zainteresiranim dionicima s područja grada Buzeta i općine Lanišće.

Na samom početku prezentacije predstavljen je LAG i Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a “Sjeverna Istra” 2014. – 2020. Pojašnjeno je kako je upravo LRS osnova za financiranje projekata  s područja koje pokriva LAG, što znači da LAG raspisuje natječaje za one tipove operacija koji su navedeni u LRS-u. Pri prijavljivanju na LAG-natječaj korisnici će se morati voditi strateškim ciljevima LRS-a te će projekti biti ocjenjivani sukladno kriterijima odabira iz LRS-a. Stoga se svakako preporuča konzultiranje LRS-a LAG-a kojeg možete pronaći ovdje. 

Predstavnice LAG-a su također predstavile sve faze postupka odabira projekata na LAG-razini te plan provedbe LAG-natječaja uz kratak opis svih natječaja koji će se objaviti u 2018. godini.

 

Sudionici su nakon prezentacije mogli postavljati pitanja vezano za postupak provedbe LAG-natječaja te su zajedno prodiskutirali o nadolazećim natječajima.

 

U nastavku nekoliko fotografija s predstavljanja: