Uspješno održane prezentacije 4. LAG-natječaja!

Održane su dvije radionice s ciljem prezentacije 4. LAG-natječaja, odnosno LAG-natječaja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, i to 28.03.2019. u Umagu te 01.04.2019. u Vižinadi.

Sudionicima je na samom početku prezentacija pojašnjena svrha natječaja, te im je naglašena raspoloživost sredstava i točni rokovi podnošenja prijava.

Prešlo se zatim na najniža i najvišu vrijednost potpore po projektu koje iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivost nositelja projekta i prihvatljivost projektnih troškova razrađeni su u detalje kako bi se sudionicima što više razjasnila prihvatljivost njihovih projektnih ideja kao i njih kao korisnika.

Sudionici su aktivno sudjelovali za vrijeme radionica, postavljali pitanja te iznosili svoje nedoumice vezane za sam natječaj kao i za proces prijave na LAG-natječaj, koji im je također pojašnjen za vrijeme prezentacije.