VAŽNO! Održavanje radionice za 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

U ponedjeljak 16.01.2017. s početkom u 15,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Buje, trg J.B.Tita 6, (vijećnica I kat) konzultantska kuća, Poslovni biro PBIRO d.o.o. iz Rijeke održat će radionicu za potencijalne prijavitelje na Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima” koji je objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 21. prosinca 2016.

Radionicom u trajanju od najduže 2 sata biti će obuhvaćene teme:
-Prihvatljivost prijavitelja,
-Prihvatljivost investicije/troškova,
-Postupak prijave – potrebna natječajna dokumentacija.

Radionica za polaznike je u potpunosti besplatna.

Prijava se može izvršiti putem sljedećih kontakata:

Tina Đurišić – PBIRO-ov Centar za edukaciju poduzetnika
Tel: 051/ 452-600
Fax: 051/ 452-601
e-mail: edukacija@pbiro.hr  radi pripreme potrebnih materijala za sve polaznike.