VAŽNO! Poziv na terenske radionice o pokrovnim usjevima i metodi zatravljivanja!

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra” poziva vinare i vinogradare te ostale zainteresirane dionike s LAG područja na terenske radionice u sklopu projekta “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu”

 

 

Rok za prijavu je 13.11.2017. a prijaviti se možete na e-mail adresu nika.martincic@lag-sjevernaistra.hr ili pozivom na broj telefona +385 52 255 932.

Poziv i ostale važne informacije možete pronaći ovdje. 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Nika Martinčić

Tel: 052 255 932

Mob: 095 3255 931

E-mail: nika.martincic@lag-sjevernaistra.hr

 

Radionica je sastavni dio projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradima“ koji je sufinanciran sredstvima Istarske županije u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. Projektom je previđena implementacija 3 radionice te 2 terenska posjeta primjerima dobre prakse na našem LAG području.