Započelo je izdavanje odluka za tip operacije 7.1.1.

APPRRR je započela s izdavanjem odluka o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za tip operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ovog tipa operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

Odluke su korisnicima poslane poštom, a izdavanje svih odluka o prihvatljivosti bit će dovršeno početkom sljedećeg tjedna. Po isteku žalbenog roka, s prihvatljivim korisnicima će biti potpisani ugovori o financiranju.