Započelo izdavanje odluka za operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – Sektor biljne proizvodnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počela je korisnicima izdavati odluke o rezultatu administrativne kontrole za operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – Sektor biljne proizvodnje.

Očekuje se da će do kraja ovog mjeseca svi poljoprivrednici, koji su prijavili projekte u sektoru vinogradarstva, šećerne repe te cvijeća i ukrasnog bilja, dobiti odluke o rezultatu administrativne kontrole, nakon čega slijedi i potpisivanje ugovora s Agencijom, obzirom da ima dovoljno raspoloživih sredstava za sve prihvatljive zahtjeve. Poljoprivrednicima koji su prijavili svoje projekte u sektoru ratarstva odluke će se izdavati tijekom lipnja, nakon rangiranja zahtjeva, što će također omogućiti vrlo brzo ugovaranje i daljnju provedbu projekata.

Podsjetimo, kroz ovaj natječaj financirat će se projekti kupnje mehanizacije i opreme te skladišta za ratarske kulture, podizanje novih vinograda, proizvodnja industrijskog bilja (poput duhana, uljane repice, suncokreta, soje), proizvodnja ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja. U okviru mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH za operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, predviđeno je 360.000.000,00 kuna sredstava javne potpore, od čega:

– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva

– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.