OTVORENE PRIJAVE ZA PROGRAM EDUKACIJE “INOVACIJA POSLOVNOG MODELA”

Uskoro započinjemo sa programima edukacija za javnost  u okviru projekta „Innovaoliva“, međuteritorijalnog projekta suradnje LAG-ova kojeg LAG „Sjeverna Istra“ provodi u partnerstvu sa LAG-om „Središnja Istra“, LAG-om „Južna Istra“, LAG-om „Istočna Istra“ te LAG-om „Mareta“ unutar pod-mjere 19.3. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Na tragu primarnog cilja projekta, definiranog kroz poticanje poljoprivrednika u sektorima maslinarstva i vinogradarstva na prelazak na kružno bio-gospodarstvo i zelenu tranziciju, našim ćemo poljoprivrednicima ponuditi ciljane edukacije kako bismo ih uputili u sve bitne aspekte ovakvih inovativnih praksi.

Prva aktivnost ovoga tipa održat će se već u ožujku a riječ je o programu edukacije „Inovacija poslovnog modela“, koja je planirana za  22. i 23. ožujka 2023. godine i održat će se u pazinskom Spomen-domu. Edukacija je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji imaju želju unijeti inovacije u svoj poslovni model proširivanjem ponude tj. uvođenjem novih proizvoda i usluga, novih digitalnih i zelenih tehnologija te drugih vidova inovacija u širem smislu.

Kako bismo bolje predstavili sadržaje koje ova edukacija pokriva, trebamo najprije malo pojasniti pojam poslovnog modela.

Poslovni model  pruža uvid u  poslovanje svakog gospodarskog subjekta. Može se definirati kao način na koji svoj rad i odnos s kupcima pretvarate u ekonomsku vrijednost, odnosno prihode za svoje poslovanje. Jasno je da se uspješnost poslovanja temelji na tome da kupci nečiju konkretnu ponudu smatraju dovoljno vrijednom da za nju i plate.  Razumijevanje postojećeg poslovnog modela znači bolje razumijevanje vlastitog poslovanja, kupaca i konkurencije, a stvaranje novog omogućuje bolju zaradu i prednost na tržištu. Znanje o analizi, stvaranju novih i inovaciji postojećih poslovnih modela jednako je važno za sve postojeće kao i buduće poduzetnike.

Analiza poslovnog modela obuhvaća brojne elemente, kao npr. analizu kupaca, analizu jedinstvene vrijednosti (koje sve vrijednost vaši proizvodi isporučuju krajnjim kupcima, koji što vas  razlikuje od konkurencije); analiza odnosa s kupcima, kanala distribucije, izvora prihoda, resursa, troškova, partnera, ključnih aktivnosti i dr. Uz analizu ovih parametara polaznici edukacije imati će priliku pod stručnim vodstvom mentora razraditi mogućnosti transformacije postojećeg poslovnog modela i uvođenje inovacija u pojedinim segmentima, sa fokusom na sektor poljoprivrednih proizvoda i usluga.

Radionica će obuhvatiti teorijski i interaktivni dio, te će polaznici imati priliku razraditi sažeti akcijski plan unapređenja svojeg poslovnog modela a na raspolaganju im je i individualno poslovno savjetovanje mentora.

Vjerujemo da će ovaj program edukacije na mnogo načina unaprijediti poslovanje polaznika te da će ih ujedno približiti digitalnoj i zelenoj tranziciji, ključnim odrednicama novih natječaja svih EU-fondova u programskom razdoblju 2023.-2027.

Ukratko o edukaciji:

Tema edukacije: „Inovacija poslovnog modela u poljoprivredi“

Datum: 22. i 23. ožujka 2023.,od 10:00 do 15:30 sati (oba dana)

Trajanje: ukupno 14 školskih sati

Lokacija: Spomen dom, Pazin

Ciljna skupina polaznika: tvrtke, obrti, OPG-ovi u sektoru poljoprivrede

Broj sudionika edukacije je ograničen a prijava je obavezna!

Za ovaj se program edukacije možete prijaviti ispunjavanjem  OBRASCA, nakon čega ćemo Vas kontaktirati.