OBJAVLJENE INICIJALNE RANG LISTE ZA NACIONALNI NATJEČAJ ZA T.O.6.3.1. I 6.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Inicijalne rang liste prijavitelja na nacionalni natječaj za T.O.6.3.1. i T.O.6.1.1.

Vjerujemo da je ova obavijest posebno zanimljiva poljoprivrednicima sa područja LAG-obuhvata koji razmatraju prijavu  na LAG-natječaj za T.O. 6.3 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”: pravila natječaja naime ne dozvoljavaju istodobnu prijavu pojedinog subjekta na nacionalni i na LAG-natječaj te se stoga zainteresirani prijavitelji upućuju na mogućnost konkuriranja na samo jedan od navedenih natječaja unutar Mjere 6 tijekom cijelog programskog razdoblja.

Više informacija kao i rang liste nacionalnog natječaja potražite OVDJE.