PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: Stručni suradnik za LEADER, objavljen dana 30. lipnja 2023. na portalu Moj posao te na portalu HZZ.

Odluka o poništenju.