KONAČNA RANG LISTA T.O. 7.4. unutar LAG-natječaja!

Dana 26.09.2022. LAG objavljuje konačnu rang-listu unutar LAG-natječaja za TO 7.4. objavljenog 22.2.2022. godine.

Ukupna alokacija sredstava  za predmetni LAG-natječaj iznosio je 2.285.038,50 HRK te je omogućeno financiranje svih pristiglih projektnih prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima prihvatljivosti.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG će nakon pravomoćnosti Odluka u ime korisnika podnijeti Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja će izvršiti administrativnu kontrolu te za prihvatljive projekte izdati konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

Konačna rang listu odobrenih projekata dostupna je na slijedećoj poveznici: KONAČNA RANG LISTA T.O. 7.4.