Objavljen LAG-natječaj za T.O. 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu “

Dana 22.veljače 2022. LAG “Sjeverna Istra” objavio je 9. po redu natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje  lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Svrha natječaja je financiranje ulaganja u javnu infrastrukturu s ciljem pokretanja, poboljšanja ili proširenja temeljnih usluga za lokalno stanovništvo  kako bi se doprinijelo poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva te općem razvoju teritorija. Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje obuhvaćaju gradnju (izgradnju i/ili rekonstrukciju)  i /ili opremanje javne infrastrukture navedene u Poglavlju 3.1. Natječaja.

Prihvatljivi korisnici Natječaja su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i škola); udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalna akcijska grupa odabrana unutar Programa. Osim organizacijskog oblika, uvjet prihvatljivosti korisnika je i sjedište na području LAG-obuhvata te trajnost prijavljenog projekta kroz razdobljke od minimalno 5 godina od datuma konačne isplate sredstava.

Iznos raspoloživih sredstava po predmetnom natječaju je 2.480.148,00 HRK.

Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok je maksimalni iznos potpore po korisniku 30.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve informacije o Natječaju, kao i prijavna dokumentacija, dostupni su OVDJE.

LAG će za zainteresirane prijavitelje održati online-radionice predstavljanja Natječaja na dan 4. ožujka 2022. s početkom u 10:00 sati.

Upute o načinu prijave na radionicu biti će naknadno objavljene na mrežnim stranicama LAG-a.