Novosti

FZOEU objavio četiri nova javna poziva namijenjena projektima vezanima za klimatske promjene i zaštitu okoliša

Riječ je o ukupno 14.8 milijuna eura koji su osigurani za projekte lokalnih jedinica, komunalnih društava i javnih ustanova. Objavljeni pozivi prvi su ovogodišnji pozivi Fonda i bit će otvoreni do kraja godine ili do trenutka iskorištenja sredstava.

 

 

  1. Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
  2. Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom
  3. Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP
  4. Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture

 

Najviše sredstava, čak 10 milijuna eura je osigurano za mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali i komunalna društva, koja za planiranu opremu i uređaje mogu dobiti u visini sredstava do 150.000 eura. Stope sufinanciranja ovise o području te se kreću od 40, 60, pa sve do 80 %.

Kako bi se infrastruktura koristila na odgovarajući način i postiglo željeno smanjenje ekološkog otiska, ključni su edukacija i svjesnost građana. Upravo zato se osim opreme i uređaja, lokalnim jedinicama s milijun eura sufinanciraju i izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom. Bilo da je riječ o izradi novih informativno-edukativnih video, audio ili tiskanih materijala, o organizaciji tematskih radionica, prilagodbi postojećih materijala ili sličnim aktivnostima, zainteresirani korisnici mogu računati na do 15.000 eura sufinanciranja. Konačni cilj provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti je motivirati građane na smanjenje količine odloženog otpada, odnosno na njegovo odgovarajuće odvajanje. Osim aktivnosti za građane, sufinancirat će se i one namijenjene komunalnim redarima, koji bi trebali biti stabilna podrška u bržem ostvarivanju zacrtanih ciljeva gospodarenja otpadom na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini.

Iste stope sufinanciranja su predviđene i za lokalne jedinice koje žele dobiti sufinanciranje za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. Riječ je o ključnim dokumentima lokalne i regionalne razine koji ocjenjuju utjecaj ranjivosti i rizika na klimatske promjene te identificiraju prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Za njihovu izradu, Fond je osigurao ukupno 300.000 eura. Osim što ocjenjuju ranjivost pojedinih područja na klimatske promjene, ovi dokumenti lokalnoj zajednici omogućuju planiranje primjene prioritetnih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata te osiguravaju mogućnost prijave za njihovo financiranje kroz različite EU i nacionalne fondove, poput Fondovog poziva za poticanje izgradnje zelene infrastrukture. Pojedina jedinica može podnijeti najviše jednu prijavu i njome osigurati do 15.000 eura bespovratnih sredstava.

 

Čak 80% sufinanciranja odnosno najviše do 300.000 eura mogu dobiti javne ustanove za projekte koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za projekte koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture, u proračunu Fonda je rezervirano čak 3.5 milijuna eura. Kako bi ostvarili sufinanciranje, prijavitelji u svojim prijavama moraju, između ostalog, detaljno obrazložiti kako će predmet sufinanciranja doprinijeti otpornosti, održivosti infrastrukture, financijskim uštedama održavanja ili smanjenju ekološkog otiska.

 

Objavljeni pozivi prvi su ovogodišnji pozivi Fonda i bit će otvoreni do kraja godine ili do trenutka iskorištenja sredstava. Zainteresirani korisnici će na stranicama Fonda, uz pojedine pozive, periodički moći pratiti i dostupan budžet poziva, odnosno iskorištenost sredstava, kako bi mogli na vrijeme planirati svoje aktivnosti.

 

Osim sredstava namijenjenih lokalnim jedinicama, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu u planu ima i druge programe, namijenjene i pravnim i fizičkim osobama. Svima njima je zajednička namjera da se ubrza pokrenuta zelena tranzicija i postignu nacionalni ciljevi kad je riječ o prilagodbi klimatskim promjenama i očuvanju okoliša.

Izvor: odraz.hr

 

ODRŽAN PROGRAM EDUKACIJE “INOVACIJA POSLOVNOG MODELA”

 

U Pazinu je 22. i 23. ožujka 2023. godine održan program edukacije “Inovacija poslovnog modela” za gospodarske subjekte u sektoru poljoprivrede u okviru projekta suradnje LAG-ova “Innovaoliva”. Program edukacije održan je u suradnji sa Znanstveno tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – STEP RI te okupio je polaznike sa područja cijele Istre, odnosno sa područja obuhvata LAG-a “Sjeverna Istra”, LAG-a “Središnja Istra” te LAG-a “Južna Istra”.

Polaznici edukacije bili su ponajprije predstavnici malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, lokalnih udruga poljoprivrednika, udruženja obrtnika i predstavnici LAG-ova, koji  su  su tijekom dvodnevnih radionica upoznali uobičajeni poslovni modeli u poljoprivredi,  trendove i utjecaj okoline poslovnog modela, utjecaj digitalizacije i novih tehnologija na postojeći  poslovni model te mogućnosti transformacije svojeg poslovnog modela u kontekstu kružnog gospodarstva.  Završetkom ovog programa edukacije, polaznici su naučili kako analizirati vlastiti poslovni model te kako promišljano uvoditi inovacije. Kako je bilo na radionici pogledajte OVDJE.

Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., M 19,pod-mjeru 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«.

Radionica “Primjena bespilotnih letjelica (dronova) u poljoprivredi” – UKLJUČITE SE!

Pozivamo sve zainteresirane na zanimljivu demonstracijsku aktivnost tvrtke DIGITAL AGRO d.o.o. na temu primjene bespilotnih letjelica (dronova) u poljoprivredi. Radionica će se održati u Talijanskoj zajednici Labinci, na adresi Labinci 8 s početkom u 10:00 sati.

Demonstracijska aktivnost biti će podjeljena u dva dijela – teorijski i praktičan dio.

U teorijskom djelu predstavit će se načini korištenja dronova u poljoprivredi, zakonodavni okvir vezan za korištenje dronova, pripremu za odlazak na teren te uvod u analizu podataka poljoprivredne površine – multispektralnu analizu.

U praktičnom dijelu okupljeni će imati priliku vidjeti multipektralno snimanje poljoprivredne površine najnovijim dronom Mavic 3 Multispectral. Nanon snimanja odraditi će se multispektralna analiza u programu Pix4D Fields, kojom će se odrediti mjesta i moguće vrste problema u nasadu. Potom slijedi demonstracija poljoprivrednog drona DJI AGRAS T30, sa spremnikom od 30 litara, koji u jednom satu može prekriti površinu od maksimalno 16 hektara.

Radionica je besplatna i namjenjena je široj javnosti.

Molimo da svoj dolazak potvrdite pozivom na broj telefona 098 99 44 399 ili na mail: info@lag-sjevernaistra.hr.

OTVORENE PRIJAVE ZA PROGRAM EDUKACIJE “INOVACIJA POSLOVNOG MODELA”

Uskoro započinjemo sa programima edukacija za javnost  u okviru projekta „Innovaoliva“, međuteritorijalnog projekta suradnje LAG-ova kojeg LAG „Sjeverna Istra“ provodi u partnerstvu sa LAG-om „Središnja Istra“, LAG-om „Južna Istra“, LAG-om „Istočna Istra“ te LAG-om „Mareta“ unutar pod-mjere 19.3. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Na tragu primarnog cilja projekta, definiranog kroz poticanje poljoprivrednika u sektorima maslinarstva i vinogradarstva na prelazak na kružno bio-gospodarstvo i zelenu tranziciju, našim ćemo poljoprivrednicima ponuditi ciljane edukacije kako bismo ih uputili u sve bitne aspekte ovakvih inovativnih praksi.

Prva aktivnost ovoga tipa održat će se već u ožujku a riječ je o programu edukacije „Inovacija poslovnog modela“, koja je planirana za  22. i 23. ožujka 2023. godine i održat će se u pazinskom Spomen-domu. Edukacija je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji imaju želju unijeti inovacije u svoj poslovni model proširivanjem ponude tj. uvođenjem novih proizvoda i usluga, novih digitalnih i zelenih tehnologija te drugih vidova inovacija u širem smislu.

Kako bismo bolje predstavili sadržaje koje ova edukacija pokriva, trebamo najprije malo pojasniti pojam poslovnog modela.

Poslovni model  pruža uvid u  poslovanje svakog gospodarskog subjekta. Može se definirati kao način na koji svoj rad i odnos s kupcima pretvarate u ekonomsku vrijednost, odnosno prihode za svoje poslovanje. Jasno je da se uspješnost poslovanja temelji na tome da kupci nečiju konkretnu ponudu smatraju dovoljno vrijednom da za nju i plate.  Razumijevanje postojećeg poslovnog modela znači bolje razumijevanje vlastitog poslovanja, kupaca i konkurencije, a stvaranje novog omogućuje bolju zaradu i prednost na tržištu. Znanje o analizi, stvaranju novih i inovaciji postojećih poslovnih modela jednako je važno za sve postojeće kao i buduće poduzetnike.

Analiza poslovnog modela obuhvaća brojne elemente, kao npr. analizu kupaca, analizu jedinstvene vrijednosti (koje sve vrijednost vaši proizvodi isporučuju krajnjim kupcima, koji što vas  razlikuje od konkurencije); analiza odnosa s kupcima, kanala distribucije, izvora prihoda, resursa, troškova, partnera, ključnih aktivnosti i dr. Uz analizu ovih parametara polaznici edukacije imati će priliku pod stručnim vodstvom mentora razraditi mogućnosti transformacije postojećeg poslovnog modela i uvođenje inovacija u pojedinim segmentima, sa fokusom na sektor poljoprivrednih proizvoda i usluga.

Radionica će obuhvatiti teorijski i interaktivni dio, te će polaznici imati priliku razraditi sažeti akcijski plan unapređenja svojeg poslovnog modela a na raspolaganju im je i individualno poslovno savjetovanje mentora.

Vjerujemo da će ovaj program edukacije na mnogo načina unaprijediti poslovanje polaznika te da će ih ujedno približiti digitalnoj i zelenoj tranziciji, ključnim odrednicama novih natječaja svih EU-fondova u programskom razdoblju 2023.-2027.

Ukratko o edukaciji:

Tema edukacije: „Inovacija poslovnog modela u poljoprivredi“

Datum: 22. i 23. ožujka 2023.,od 10:00 do 15:30 sati (oba dana)

Trajanje: ukupno 14 školskih sati

Lokacija: Spomen dom, Pazin

Ciljna skupina polaznika: tvrtke, obrti, OPG-ovi u sektoru poljoprivrede

Broj sudionika edukacije je ograničen a prijava je obavezna!

Za ovaj se program edukacije možete prijaviti ispunjavanjem  OBRASCA, nakon čega ćemo Vas kontaktirati.

 

 

NOVI PROJEKT LAG-a “INNOVAOLIVA” PROMOVIRA RESURSNU UČINKOVITOST I INOVACIJE!

LAG Sjeverna Istra zajedno s partnerima LAG-ovima Središnja Istra, Istočna Istra, Južna Istra i LAG-om Mareta pokrenuo je projekt suradnje “INNOVAOLIVA” unutar pod-mjere 19.3. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Projekt je usmjeren na poticanje kružnog bio-gospodarstva u poljoprivredi na području obuhvata LAG-ova partnera, odnosno na informiranje lokalnih dionika o mogućnostima valorizacije poljoprivredne biomase iz sektora maslinarstva njihovom pretvorbom u nove proizvode dodane vrijednosti. Kako bi postigli zadane projektne ciljeve, LAG-ovi partneri u projektu ponuditi će zainteresiranoj javnosti brojne mogućnosti za upoznavanje ključnih sadržaja iz domene kružnog bio-gospodarstva:

  1. Koje su moguće primjene biomase od ostataka rezidbe, kominom, i dr.?
  2. Kako od biomase učiniti novi i inovativni proizvod?
  3. Kako takav proizvod plasirati na tržište i ponuditi potrošačima?
  4. Kako stvoriti i njegovati vlastiti brend inovativnog poljoprivrednog gospodarstva?

Na ova, ali i brojna druga pitanja sudionici projekta imati će priliku potražiti odgovore tijekom studijskih posjeta primjerima dobre prakse u zemlji i inozemstvu te programima edukacija kao što su “Inovacije poslovnog modela” te “Brendiranje i marketing poljoprivrednih proizvoda i usluga”.

LAG “Sjeverna Istra” stoga poziva sve zainteresirane MSP-ove u sektoru maslinarstva da se jave na e-mail: info@lag-sjevernaistra.hr kako bi iskazali interes za sudjelovanjem u projektu.

Predstavljen Elektronički oglasnik nabave APPRRR-a (EONA)

APPRRR je službeno predstavio novi Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (EONA) putem kojeg će se odvijati postupci nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi u sklopu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ključne karakteristike novog sustavu su:

• Obavezna registracija ponuditelja za predaju ponude
• Vlastiti profil za praćenje svih predanih ponuda

• Automatizirane obavijesti koje Vam stižu putem e-maila

  • o svim novo objavljenim postupcima iz Vaših interesnih područja
  • o o svakom postupku nabave u kojem ste sudjelovali (produženja postupka, poništenja postupka, obavijesti o odabiru ponude)

• Mogućnost da Vaši zaposlenici preko vlastitog profila uz ovlaštenje predaju ponude u Vaše ime (referenti)

EONA osigurava:

• transparentnost postupaka nabave u smislu vidljivosti i dostupnosti podataka o postupku nabave svim zainteresiranim stranama
• tajnost predanih ponuda do isteka roka za prikupljanje ponuda s ciljem poštivanja načela jednakog postupanja prema svim ponuditeljima koje ujedno i podrazumijeva pravo dostavljanja te pregleda i ocjene ponuda na jednak način te pravo da njihova ponuda bude odabrana
• racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava

 

Upute kako se registrirani donosimo ovdje, a za sve ostale informacije pronaći ćete na https://www.apprrr.hr/

Objavljene prezentacije sa Radionice za potencijalne korisnike Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su u petak 13. siječnja 2023. godine održali radionicu za potencijalne korisnike Natječaja za provedbu:

• tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i

• tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Održane prezentacije možete pogledati u nastavku:

Radionica-Podmjera 4.2.-siječanj 2023.
4.2.1 i 4.2.2_ZAHTJEV ZA POTPORU I ZAHTJEV ZA ISPLATU_13.01.2023.

OBAVIJEST APPRRR-a za sve korisnike LAG-natječaja!

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Naime, navedena informacija se odnosi na korisnike koji su prijavili projekte na LAG-natječaje objavljene u 2022. godini, a podnošenje zahtjeva za potporu im se proteže u 2023. godini te vrijedi prilikom ispunjavanja zahtjeva.