Novosti

OTVORENE PRIJAVE ZA PROGRAM EDUKACIJE “INOVACIJA POSLOVNOG MODELA”

Uskoro započinjemo sa programima edukacija za javnost  u okviru projekta „Innovaoliva“, međuteritorijalnog projekta suradnje LAG-ova kojeg LAG „Sjeverna Istra“ provodi u partnerstvu sa LAG-om „Središnja Istra“, LAG-om „Južna Istra“, LAG-om „Istočna Istra“ te LAG-om „Mareta“ unutar pod-mjere 19.3. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Na tragu primarnog cilja projekta, definiranog kroz poticanje poljoprivrednika u sektorima maslinarstva i vinogradarstva na prelazak na kružno bio-gospodarstvo i zelenu tranziciju, našim ćemo poljoprivrednicima ponuditi ciljane edukacije kako bismo ih uputili u sve bitne aspekte ovakvih inovativnih praksi.

Prva aktivnost ovoga tipa održat će se već u ožujku a riječ je o programu edukacije „Inovacija poslovnog modela“, koja je planirana za  22. i 23. ožujka 2023. godine i održat će se u pazinskom Spomen-domu. Edukacija je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji imaju želju unijeti inovacije u svoj poslovni model proširivanjem ponude tj. uvođenjem novih proizvoda i usluga, novih digitalnih i zelenih tehnologija te drugih vidova inovacija u širem smislu.

Kako bismo bolje predstavili sadržaje koje ova edukacija pokriva, trebamo najprije malo pojasniti pojam poslovnog modela.

Poslovni model  pruža uvid u  poslovanje svakog gospodarskog subjekta. Može se definirati kao način na koji svoj rad i odnos s kupcima pretvarate u ekonomsku vrijednost, odnosno prihode za svoje poslovanje. Jasno je da se uspješnost poslovanja temelji na tome da kupci nečiju konkretnu ponudu smatraju dovoljno vrijednom da za nju i plate.  Razumijevanje postojećeg poslovnog modela znači bolje razumijevanje vlastitog poslovanja, kupaca i konkurencije, a stvaranje novog omogućuje bolju zaradu i prednost na tržištu. Znanje o analizi, stvaranju novih i inovaciji postojećih poslovnih modela jednako je važno za sve postojeće kao i buduće poduzetnike.

Analiza poslovnog modela obuhvaća brojne elemente, kao npr. analizu kupaca, analizu jedinstvene vrijednosti (koje sve vrijednost vaši proizvodi isporučuju krajnjim kupcima, koji što vas  razlikuje od konkurencije); analiza odnosa s kupcima, kanala distribucije, izvora prihoda, resursa, troškova, partnera, ključnih aktivnosti i dr. Uz analizu ovih parametara polaznici edukacije imati će priliku pod stručnim vodstvom mentora razraditi mogućnosti transformacije postojećeg poslovnog modela i uvođenje inovacija u pojedinim segmentima, sa fokusom na sektor poljoprivrednih proizvoda i usluga.

Radionica će obuhvatiti teorijski i interaktivni dio, te će polaznici imati priliku razraditi sažeti akcijski plan unapređenja svojeg poslovnog modela a na raspolaganju im je i individualno poslovno savjetovanje mentora.

Vjerujemo da će ovaj program edukacije na mnogo načina unaprijediti poslovanje polaznika te da će ih ujedno približiti digitalnoj i zelenoj tranziciji, ključnim odrednicama novih natječaja svih EU-fondova u programskom razdoblju 2023.-2027.

Ukratko o edukaciji:

Tema edukacije: „Inovacija poslovnog modela u poljoprivredi“

Datum: 22. i 23. ožujka 2023.,od 10:00 do 15:30 sati (oba dana)

Trajanje: ukupno 14 školskih sati

Lokacija: Spomen dom, Pazin

Ciljna skupina polaznika: tvrtke, obrti, OPG-ovi u sektoru poljoprivrede

Broj sudionika edukacije je ograničen a prijava je obavezna!

Za ovaj se program edukacije možete prijaviti ispunjavanjem  OBRASCA, nakon čega ćemo Vas kontaktirati.

 

 

NOVI PROJEKT LAG-a “INNOVAOLIVA” PROMOVIRA RESURSNU UČINKOVITOST I INOVACIJE!

LAG Sjeverna Istra zajedno s partnerima LAG-ovima Središnja Istra, Istočna Istra, Južna Istra i LAG-om Mareta pokrenuo je projekt suradnje “INNOVAOLIVA” unutar pod-mjere 19.3. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Projekt je usmjeren na poticanje kružnog bio-gospodarstva u poljoprivredi na području obuhvata LAG-ova partnera, odnosno na informiranje lokalnih dionika o mogućnostima valorizacije poljoprivredne biomase iz sektora maslinarstva njihovom pretvorbom u nove proizvode dodane vrijednosti. Kako bi postigli zadane projektne ciljeve, LAG-ovi partneri u projektu ponuditi će zainteresiranoj javnosti brojne mogućnosti za upoznavanje ključnih sadržaja iz domene kružnog bio-gospodarstva:

  1. Koje su moguće primjene biomase od ostataka rezidbe, kominom, i dr.?
  2. Kako od biomase učiniti novi i inovativni proizvod?
  3. Kako takav proizvod plasirati na tržište i ponuditi potrošačima?
  4. Kako stvoriti i njegovati vlastiti brend inovativnog poljoprivrednog gospodarstva?

Na ova, ali i brojna druga pitanja sudionici projekta imati će priliku potražiti odgovore tijekom studijskih posjeta primjerima dobre prakse u zemlji i inozemstvu te programima edukacija kao što su “Inovacije poslovnog modela” te “Brendiranje i marketing poljoprivrednih proizvoda i usluga”.

LAG “Sjeverna Istra” stoga poziva sve zainteresirane MSP-ove u sektoru maslinarstva da se jave na e-mail: info@lag-sjevernaistra.hr kako bi iskazali interes za sudjelovanjem u projektu.

Predstavljen Elektronički oglasnik nabave APPRRR-a (EONA)

APPRRR je službeno predstavio novi Elektronički oglasnik nabave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (EONA) putem kojeg će se odvijati postupci nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi u sklopu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ključne karakteristike novog sustavu su:

• Obavezna registracija ponuditelja za predaju ponude
• Vlastiti profil za praćenje svih predanih ponuda

• Automatizirane obavijesti koje Vam stižu putem e-maila

  • o svim novo objavljenim postupcima iz Vaših interesnih područja
  • o o svakom postupku nabave u kojem ste sudjelovali (produženja postupka, poništenja postupka, obavijesti o odabiru ponude)

• Mogućnost da Vaši zaposlenici preko vlastitog profila uz ovlaštenje predaju ponude u Vaše ime (referenti)

EONA osigurava:

• transparentnost postupaka nabave u smislu vidljivosti i dostupnosti podataka o postupku nabave svim zainteresiranim stranama
• tajnost predanih ponuda do isteka roka za prikupljanje ponuda s ciljem poštivanja načela jednakog postupanja prema svim ponuditeljima koje ujedno i podrazumijeva pravo dostavljanja te pregleda i ocjene ponuda na jednak način te pravo da njihova ponuda bude odabrana
• racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava

 

Upute kako se registrirani donosimo ovdje, a za sve ostale informacije pronaći ćete na https://www.apprrr.hr/

Objavljene prezentacije sa Radionice za potencijalne korisnike Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju) i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su u petak 13. siječnja 2023. godine održali radionicu za potencijalne korisnike Natječaja za provedbu:

• tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ i

• tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Održane prezentacije možete pogledati u nastavku:

Radionica-Podmjera 4.2.-siječanj 2023.
4.2.1 i 4.2.2_ZAHTJEV ZA POTPORU I ZAHTJEV ZA ISPLATU_13.01.2023.

OBAVIJEST APPRRR-a za sve korisnike LAG-natječaja!

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR.

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Naime, navedena informacija se odnosi na korisnike koji su prijavili projekte na LAG-natječaje objavljene u 2022. godini, a podnošenje zahtjeva za potporu im se proteže u 2023. godini te vrijedi prilikom ispunjavanja zahtjeva.

PROJEKT „ISTRAŽIVANJE PRIMJENE INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA MOTRENJA VINOGRADA ZA PLANIRANJE I PROVEDBU PRECIZNOG NAVODNJAVANJA VINOGRADA“

Precizno navodnjavanje jedan je ključnih alata poljoprivrednika u suočavanju sa ekstremnim sušama uzrokovanim klimatskim promjenama. Kako bi svojim vinogradarima pružili uvid u prostornu varijabilnost čimbenika koji doprinose bujnosti i prinosu vinove loze i utvrdili konkretne potrebe za navodnjavanjem, LAG „Sjeverna Istra“ i LAG „Središnja Istra“ prijavili su u svibnju 2022. partnerski projekt „Istraživanje primjene inovativnih tehnologija motrenja vinograda za planiranje i provedbu preciznog navodnjavanja“ unutar Javnog poziva Nacionalne ruralne mreže za 2022. godinu.

Projekt je proveden u suradnji sa timom stručnjaka sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta koji su primjenom suvremenih tehnologija (zemaljskih i zračnih senzora – dronova) tijekom vegetacijske sezone tj. od lipnja do kraja rujna 2022. ispitali potrebe za navodnjavanjem vinograda na zadanim mikro-lokacijama. Ispitivanja za sortu Teran izvršena su na lokaciji Sv. Lucija kraj Brtonigle dok su ispitivanja za sortu Syrah izvršena  na lokaciji Grimalda kraj Pagubica.

Više informacija o istraživanju i njegovim rezultatima potražite OVDJE.

U budućnosti se planira provesti još ovakvih ispitivanja i na drugim sortama vinove loze karakterističnim za istarski poluotok budući da primjenom rezultata ovakvih istraživanja poljoprivrednici smanjuju rizike od gubitka prinosa te istovremeno povećavaju kvalitetu proizvoda.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere Tehnička pomoć – podmjere  20.2 “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom”.

                                 

PRECIZNO NAVODNJAVANJE – ODGOVOR NA AKTUALNE KLIMATSKE PROMJENE!

 

 

Navodnjavanje je danas jedna od ključnih tema u poljoprivredi budući da sve izraženije posljedice klimatskih promjena postavljaju pred poljoprivrednike goleme izazove. Ovogodišnje su suše ukazale na potrebu brze prilagodbe aktualnim klimatskim izazovima radi očuvanja uroda u čemu nam uvelike mogu pomoći nove tehnologije tzv. „precizne poljoprivrede“.

U želji da prodube svijest o nužnosti učinkovitog gospodarenja vodnim resursima te ujedno ispitaju mogućnosti primjene precizne poljoprivrede u sektoru vinogradarstva, LAG „Sjeverna Istra“ i LAG „Središnja Istra“ u svibnju ove godine prijavili su zajednički projekt unutar Javnog poziva Nacionalne ruralne mreže usmjeren na istraživanje potreba za preciznim navodnjavanjem u vinogradima.

U prijavi projekta „Istraživanje primjene inovativnih tehnologija motrenja vinograda za planiranje i provedbu preciznog navodnjavanja“ LAG-ovi partneri oslonili su se na podršku stručnog tima sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta u formuliranju projektnog zadatka. Projekt je usmjeren na ispitivanje prostorne varijabilnosti čimbenika koji doprinose bujnosti i prinosu vinove loze budući da su istarski vinogradi tijekom ljetnih mjeseci suočeni sa nedostatkom vode i toplinskim valovima koji značajno utječu na prinos i kvalitetu grožđa i vina. U tu svrhu u razdoblju od lipnja do kraja rujna 2022. provedena su ispitivanja vinograda na odabranim mikrolokacijama na području LAG-ova „Sjeverna Istra“ i „Središnja Istra“  (lokacije: Sv. Lucija kraj Brtonigle te Pagubice kraj Cerovlja).

Ispitivanja vinograda izvršena su od strane stručnog tima sa Agronomskog fakulteta i Fakulteta  elektrotehnike i računalstva suvremenim zemaljskim i zračnim senzorima (kamere, laser, odometrija, dronovi), te su u tom procesu prikupljeni važni podatci o vodnom statusu trsa uz različite količine navodnjavanja. Na taj su način utvrđeni specifični zahtjevi vinove loze za primjenom potrebnog volumena vode na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Ovako izračunane potrebe namirit će se kroz lokalizirani sustav navodnjavanja koji će osigurati optimalan urod uz učinkovito gospodarenje dostupnim vodnim resursima.

Rezultati daljinskih snimanja vinograda objedinit će se u završnom izviješću projekta koje će biti javno dostupno na mrežnim stranicama LAG-ova partnera po službenom završetku projekta.

PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA IZRADU BAZE PROJEKATA!

 

 

Pozivamo sve zainteresirane prijavitelje projekata na LAG-natječaje u programskom razdoblju 2023.-2027. na radionicu prikupljanja projektnih prijedloga za izradu baze projekata LAG-a “Sjeverna Istra”. Na radionici će zainteresirani prijavitelji imati prilike predstaviti svoje projektne ideje i dobiti povratnu informaciju o mogućnostima njihovog financiranja u okvirima nove Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” za razdoblje 2023.-2027. Za sve dodatne informacije obratite se upitom na : info@lag-sjevernaistra.hr   Očekujemo vas na radionicama u UMAGU, u prostorijama Gradske vijećnice, dana 11.11.2022. s početkom u 16:00 sati te u BUZETU, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Verzi, dana 14.11.2022. s početkom u 16:00 sati.

Vidimo se na radionici!