Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina javne potpore iznosi od 3.500 EUR do najviše 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK

Intenzitet javne potpore: do 70%, odnosno do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate).

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 28.05.2020

Rok za prijavu: 28.07.2020

Iznos sredstava: 120.000.000,00 HRK

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Vrste prihvatljivih troškova:

  1. TURIZAM U RURALNOM PODRUČJU (Građenje/rekonstrukcija objekata za pružanje turističkih usluga, ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka; opremanje objekta za pružanje turističkih usluga za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i/ili usluživanja jela, pića i napitaka; kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme; kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
  2. TRADICIJSKI, UMJETNIČKI OBRTI, OBRTI ZA IZRADU SUVENIRA (Građenje/rekonstrukcija objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta; opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskog obrta, pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta; kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme; kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti
  3. USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA (Građenje/rekonstrukcija objekata za pružanje usluga u poljoprivredi, u šumarskim, veterinarskim ili društvenim djelatnostima, intelektualnih usluga;  Opremanje objekata za pružanje usluga u poljoprivredi, u šumarskim, veterinarskim ili društvenim djelatnostima kao i za pružanje intelektualnih usluga; kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme; kupnja živih životinja u svrhu obavljanja usluga u ruralnim područjima
  4. PRERADA, MARKETING I IZRAVNA PRODAJA LOKALNIH PROIZVODA (Građenje/rekonstrukcija objekata/prostora/objekata za preradu i /ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju; objekata za izravnu prodaju na poljoprivrednom gospodarstvu; opremanje objekata/prostora/objekata za preradu i/ili skladištenje (uključujući i mrežu unutarnjih puteva, energetskih objekata, električnih instalacija, plinskih instalacija, vodovoda i odvodnje sa objektima za obradu otpadnih voda, ventilaciju i klimatizaciju); nabava opreme za izravnu prodaju i prodajna mjesta, opreme za pakiranje i označavanje proizvoda; kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme .
  5. KUPNJA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA (BEZ OPĆIH TROŠKOVA), UZ MOGUĆNOST KUPNJE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU, ALI NE PRIJE 1. SIJEČNJA 2014. GODINE