LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – ZATVOREN

Dana 16.08.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 5. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 2.09.2019. godine i završio je 2.10.2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


1. IZMJENA LAG-NATJEČAJA

DANA 20. OŽUJKA 2020. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 5. LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, 2.1. U DIJELU POVEĆANJA UKUPNOG IZNOSA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA U IZNOSU OD  1.341.457,04 HRK.

NOVI TEKST NATJEČAJA SA VIDLJIVOM IZMJENOM MOŽETE PREUZETI OVDJE.


2. IZMJENA LAG-NATJEČAJA

DANA 1. LISTOPADA 2020. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 5. LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, 2.2. U DIJELU POVEĆANJA UKUPNOG IZNOSA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA U IZNOSU OD 2.878.476,00 HRK.

NOVI TEKST NATJEČAJA SA VIDLJIVOM IZMJENOM MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 16.08.2019

Rok za prijavu: 02.10.2019

Iznos sredstava: 449.088,00 HRK

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Raspoloživa sredstva: 449.088,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 110.710,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/2018), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga

Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj i sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore:

• imati sjedište ili prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku
• biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora koja je predmet prijave projekta. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja prijave projekta.

 

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS LAG-a dostupna na https://www.lag-sjevernaistra.hr/dokumenti/lokalna-razvojna-strategija-za-razdoblje-2014-2020-godine/);
• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
• projekt se mora provoditi na području LAG-obuhvata;

I. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG-obuhvata
II. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG-obuhvata

 

Prihvatljive aktivnosti unutar tip operacije 6.3.:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.