Natječaj za Mjeru 16 – Suradnja, Podmjeru 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost, tip operacije 16.1.2. Operativne skupine

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Korisnici:
Operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.
Partneri u predloženoj operativnoj skupini su fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi
• tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta
• izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju detaljnog plana