Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Natječaj za Mjeru 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu: 05.10.2016

Iznos sredstava:

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Korisnici
Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljivi troškovi
Građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćavanja ukoliko isti nije zakonska obveza) u naselju s najviše 2.000 stanovnika.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016.

Za više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.