Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja: 25.05.2018

Rok za prijavu: 31.08.2018

Iznos sredstava: 70.000.000,00 kn

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura će se objavljivati kontinuirano tijekom razdoblja 2014. – 2020. Prihvatljivi troškovi su propisani Listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja, a odnose se na troškove i aktivnosti provođenja konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura u šume visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 700.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela i korisnik ga može popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pogledati ovdje.