Novosti

Prvi posjet ulaganju prijavljenom na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.

Dana 21. svibnja 2019. godine djelatnice LAG-a Sjeverna Istra obavile su prvi posjet lokaciji ulaganja za projekt prijavljen na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Naime, radi se o projektu kupnje poljoprivredne mehanizacije, odnosno traktora, kojeg je korisnik prijavio na prvi objavljen LAG-natječaj u 2018. godini.

Jedna od zadaća LAG-a je praćenje projekata odobrenih na LAG-natječaju te posjet lokaciji ulaganja kako bi se utvrdilo stanje provedbe projekta. Djelatnice LAG-a su se stoga uputile na prvi posjet ulaganju te su i više nego uspješno odradile sve što je bilo potrebno za potpunu kontrolu te je utvrđeno kako je korisnik sve odradio po propisima.

Podsjećamo, na prvom LAG-natječaju za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” dodijeljena su sredstva za provedbu sveukupno pet projekata na području LAG obuhvata.

U nastavku fotografija prve investicije financirane kroz LAG-natječaj.

 

ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A

Dana 20.05.2019. godine u Sportskoj dvorani Novigrad je održana Izborna sjednica Skupštine LAG-a. Skupština je birala nove članove Upravnog odbora. Izabrani su relevantni predstavnici različitih socio-ekonomskih interesnih skupina kako slijedi:

1. Predstavnici javne interesne skupine:
a) Grad Novigrad – Cittanova, predstavnik Anteo Milos, Predsjednik LAG-a
b) Grad Buzet, predstavnik Siniša Žulić, Dopredsjednik LAG-a
c) Grad Umag – Città di Umago, predstavnica Ilirjana Croata Medur

2. Predstavnici gospodarske interesne skupine:
a) Valde bene d.o.o., predstavnica Sabina Antonac
b) OPG Goran Gardoš, predstavnik Goran Gardoš
c) Cocolo vina, predstavnica Sandra Kokolo
d) Laguna Novigrad d.d., predstavnica Valentina Pilko
e) OPG Livija Visintin, predstavnik Dean Visintin

3. Predstavnici civilne interesne skupine:
a) Zajednica Talijana Livade-Gradinje, predstavnica Irina Štokovac
b) Brdsko-biciklistički klub Grožnjan, predstavnik William Vigini
c) Loreta Zlatar
d) Jadranka Radojković
e) David Mejak

Čestitamo svima!

Osim izbora novih članova Upravnog odbora Skupština je usvojila i važnu odluku za potencijalne prijavitelje na LAG-natječaje, a to je izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Po odluci Skupštine, LAG je povećao alokaciju sredstava za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ budući je na natječaj pristiglo više prijava od planiranih. Također, odlučeno je kako će se do kraja ove financijske perspektive objaviti još dva LAG-natječaja:

– LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 449.088,00 HRK (4 projektne prijave)

– LAG-natječaj za tip operacije 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s ukupnim iznosom raspoloživih sredstava od 748.480,00 HRK (2 projektne prijave).

 

Novi Indikativni plan objave LAG-natječaja očekujte uskoro…

 

Radionica za Vinsku omotnicu u Puli

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u mjesecu svibnju organizira radionice s ciljem predstavljanja Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

  • Split, Sajam vina i delicija, Podrumi Dioklecijanove palače: 17.5.2019. u 13 sati i 18.5.2019. u 13 sati
  • Zagreb, Gospodarski klub u zgradi Ministarstva poljoprivrede, 21.5.2019. od 10 do 12 sati
  • Osijek, HGK Županijska komora, 23.5.2019. od 11 do 13 sati
  • Pula, HGK Županijska Komora, 28.5.2019. od 11 do 13 sati.

Sudionici ovih radionica bit će u mogućnosti saznati mnoštvo korisnih informacija o korištenju sredstava iz Vinske omotnice te će ujedno biti informirani i o izmjenama koje su uvedene u Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019.-2023. Kratak pregled možete pogledati u letku Vinska omotnica 2019._2023.

Restrukturiranje i konverzija vinograda – objavljen natječaj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.
Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar).

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Restrukturiranje su:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za  troškove doprinosa u naravi.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda).

Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019godine, a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje.

U razdoblju od 2014. do 2018. objavljeno je 7 natječaja za mjeru Restrukturiranje. Odobren je 71 projekt u ukupnom iznosu potpore od 59.588.325,84 HRK a  isplaćena su 34 projekta u iznosu od 33.802.051,57 HRK.

NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU LEADER-A! – NEAKTIVAN

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 03. svibnja 2019.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a uključuje sljedeće radne zadatke:
– Sudjelovanje u pripremi i objavi LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (u daljnjem tekstu: LRS).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike zainteresirane za prijavu na LAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na LAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i sl.).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na LAG-natječajima.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte suradnje LAG-ova.
– Sudjelovanje u provođenju i izvještavanju projekata suradnje LAG-ova.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada LAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje politike ruralnog razvoja i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada LAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima LAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljicom i Upravnim odborom LAG-a.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti:
1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području ekonomskog ili pravnog usmjerenja ili biotehničkih znanosti.
2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci.
3. Izražene organizacijske sposobnosti i strukturirani pristup radu.
4. Razumijevanje sustava europskih fondova.
5. Razumijevanje načina financiranja iz javnih izvora.
6. Spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u odabir i praćenje odabranih projekata te izradu razvojne strategije za buduće programsko razdoblje 2021. – 2027.
7. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
8. Osnovno poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu.
9. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
10. Položen vozački ispit B kategorije.
Na ovaj Natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome fakulteta).
4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).

 

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

 

Prijave na Natječaj podnose se do 03. svibnja 2019. godine na adresu:
Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova
NAPOMENA: Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a – NE OTVARATI

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

Pravovremenim slanjem smatra se i datum zaprimanja na pošti 03. svibnja 2019.
LAG zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.
U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@lag-sjevernaistra.hr ili na telefon 052 255 931.

****Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.****

Iz Programa ruralnog razvoja 26,7 milijuna kuna potpore za ulaganja u uljare

Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, Tomislava Tolušića, potpisala je dana 17. travnja 2019. godine u Zagrebu  22 ugovora za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja.

Ukupna vrijednost potpore projektima iznosi 26,7 milijuna kuna dok je ukupna vrijednost ulaganja 56,2 milijuna kuna. Ugovori su rezultat 3. natječaja tipa operacije 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz Programa ruralnog razvoja RH vrijednog 75 milijuna kuna koji je, za razliku od prethodna dva, bio namijenjen isključivo za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća.
Vrijednost potpore po projektu predviđena natječajem iznosila je od 15.000 EUR do 600.000 EUR, a intenzitet potpore po projektu 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U Programu ruralnog razvoja postoji niz mjera na koje mogu aplicirati maslinari. Od ulaganja u modernizaciju i povećanje kapaciteta, investiranja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, mogu dobiti sredstva kao mali ili mladi poljoprivrednici, za obnovu proizvodnih potencijala, preko okolišnih i ekoloških potpora do vrlo povoljnih polica osiguranja.

Predavanje ‘Uspješno o sebi i svom poslovanju uz pomoć Petera Hopwooda’ u Buzetu

U sklopu projekta InCITY+ Grad Buzet nastavlja s edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski razvoj. Tim će povodom u Buzetu gostovati vrhunski trener za javni nastup, Peter Hopwood.

Peter Hopwood je mentor i trener za javni nastup koji pomaže ljudima da jasnije ispričaju priče sa snažnijim učinkom čime njihove ideje dobivaju na važnosti i uspješnosti u realizaciji. Dosad je održavao radionice od Dubaija do Amsterdama, od Shangaija do Berlina, a živio je i u sedam zemalja. Njegovo je trenutno prebivalište – Hrvatska.

Polaznici će steći uvid u uspješnije tehnike pregovaranja, upravljanja ljudskim resursima i javnog nastupa.

Predavanje s temom Uspješno o sebi i svom poslovanju uz pomoć Petera Hopwooda’ održat će se u gradskoj vijećnici Narodnog doma, II. istarske brigade 2, Buzet, u utorak, 16. travnja 2019. godine, u 19.00 sati. Predavanje je besplatno za sve zainteresirane.

Susret LAG-ova iz Estonije, Finske, Italije i Hrvatske u Rimu

Dana 4. travnja 2019. godine održan je Speed dating event u Rimu. Talijanska nacionalna ruralna mreža organizirala je susret između talijanskih, finskih, estonskih i hrvatskih LAG-ova i nacionalnih ruralnih mreža na temu transnacionalnih projekata suradnje.

Sudionike je na samom početku susreta pozdravila i poželjela im dobrodošlicu predstavnica talijanske nacionalne ruralne mreže te je ukratko pojasnila tijek susreta. Prepustila je zatim riječ kolegama iz ruralnih mreža Finske, Hrvatske i Estonije. Svaki je predstavnik ruralne mreže zasebno predstavio stanje LEADER-a i projekata suradnje u svojoj državi. Uslijedila je zatim prezentacija od strane predstavnika LAG-ova. Svaki je LAG ukratko predstavio područje koje pokriva, ciljeve i teme svoje Lokalne razvojne strategije, te naglasio teme suradnje za koje je zainteresiran te eventualne prijedloge zajedničkih projekata. Na kraju prezentacije svaki je LAG ostavio kontakte te pozvao zainteresirane kolege na nastavak komunikacije o zajedničkim projektima.

Speed dating je bio koncipiran na način da je svaki predstavnik LAG-a imao 10 minuta vremena za razgovarati pojedinačno sa svakim ostalim predstavnikom prisutnim na susretu. Predstavnici LAG-ova imali su točno 10 minuta vremena za razmijeniti najbitnije informacije vezane za ideje eventualne suradnje. LAG-ovi su razmijenili vlastite probleme kao i vlastite prednosti te vlastita iskustva u dosadašnjim projektima suradnje. Razmijenili su također kontakte te dogovorili nastavak komunikacije na temu zajedničkih projekata.

        

Rezultati korištenja fonda za ruralni razvoj nakon prvog tromjesečja 2019.

Na kraju prvog tromjesečja 2019. godine ugovoreno je preko 1,47 milijardi eura (11 milijardi kuna) ukupne alokacije iz Programa ruralnog razvoja RH od 2,38 milijardi eura. Korisnicima Programa kroz različite mjere isplaćeno je preko 829 milijuna eura (6,2 milijarde kuna) što je 56% svih ugovorenih sredstava odnosno 35% ukupne alokacije. Do sada je korisnicima kroz postupke dodjele na raspolaganje stavljeno više od 90% odnosno preko 2,17 milijarde eura (16,.5 milijardi kuna) raspoloživih sredstava iz Programa ruralnog razvoja. Na razini cijelog Programa ugovoreno je više od 1400 korisnika najizdašnije investicijske mjere Programa, Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“. Ugovorena vrijednost potpore iznosi 3,5 milijardi kuna, od čega je isplaćeno više od 1,4 milijardi kuna.

„Brojke o ugovorenim i isplaćenim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja najbolje govore koliko se hrvatska poljoprivreda mijenja i koliko se ulaže u proizvodnju, mehanizaciju, nove objekte, staklenike,  mljekare, osiguranje usjeva i nasada. Naši poljoprivrednici  se ne trebaju bojati novog financijskog razdoblja Zajedničke poljoprivredne politike EU, jer će potpore biti jednake ili veće u odnosu na sadašnje.”

– izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić.

„Vrijednost poljoprivredne proizvodnje raste – u 2018. iznosila je 17 milijardi kuna odnosno rasla je 9 % u odnosu na 2015. godinu. Vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi u 2018. godini iznosila je 8 milijardi kuna što je za 10 % u odnosu na 2015. godinu. Iako još uvijek nismo na onoj razini proizvodnje kojoj težimo, tržište je prepoznalo vrijednost naših proizvoda što je posljedično smanjilo potrebu uvoza mesa i mesnih prerađevina. Potrošači su preokrenuli trendove i zahtijevaju domaće proizvode provjerenog i hrvatskog podrijetla. Mi i dalje radimo na stvaranju boljih uvjeta poslovanja, pozitivne klime i pristupa povoljnom novcu za financiranje povećanja produktivnosti i konkurentnosti naše proizvodnje hrane. Osim velikih ideja, sada imamo i brojke koje pokazuju da su mjere koje smo poduzimali i koje poduzimamo dobro promišljene i daju dugoročne rezultate.”

– zaključio je ministar.  

U Mjeri 6 „Razvoj malih gospodarstava“ ugovoreno je gotovo 4.000 korisnika s ukupnim iznosom potpore od 836 milijuna kuna, od čega je isplaćeno 419 milijuna kuna za 2.938 korisnika.  Za temeljne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima ugovoren je 941 projekt u vrijednosti 2,17 milijardi kuna, od čega je isplaćeno 427 milijuna kuna za 500 projekata. Kroz Mjeru 5 financiraju se projekti koji će omogućiti obnovu proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama. Do sada je za 293 korisnika ugovoreno projekata vrijednih 525 milijuna kuna, a dosadašnje isplate premašile su iznos od 437 milijuna kuna. U Mjeri 8 provodimo 105 projekata ulaganja u šumska područja, šumske tehnologije, preradu i marketing šumskih područja vrijednih 152,19 milijuna kuna.  Za ekološki uzgoj, financiran iz Mjere 11 Programa ruralnog razvoja, osigurali smo 975,15 milijuna kuna od kojih je ugovoreno već 587,76 milijuna kuna, a isplaćeno 577,5 milijuna kuna. Isplate za ulaganja u fizičku imovinu u 2018. godini povećane su za 105,54%, a  za razvoj poljoprivrednih gospodarstava za 173,48%.

Potpore mladim poljoprivrednicima ugovorene su s više od 1.000 korisnika u iznosu od 329,5 milijuna kuna. Također je razminirano preko 600 ha poljoprivrednog zemljišta. Za poslove razminiranja ugovoreni iznos je 483 milijuna kuna, a isplaćeno je 430,4 milijuna kuna. Kroz Mjeru 17 isplaćeno je preko 8.600 zahtjeva za potporu za osiguranje usjeva, životinja i biljaka te je zabilježen trend rasta od preko 100% na godišnjoj razini u pogledu broja podnesenih zahtjeva i iznosa tražene potpore. Do sada je isplaćeno više od 107,7 milijuna kuna.

U 2018. pokrenuti financijski instrumenti pokazuju brzo rastući trend korištenja. Do kraja ožujka 2019. odobreno je 149 Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj, ukupne vrijednosti preko 45 milijuna kuna, a od čega ih je već 108 isplaćeno, u vrijednosti od preko 32 milijuna kuna.

Od veljače ove godine dostupna su i Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj. Izdano je i prvo jamstvo u vrijednosti preko 9,6 milijuna kuna.

 

Izvor: www.apprrr.hr